x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLLÄ6LÄÄKA234 Trooppiset taudit Suomessa 4 op
Vastuutaho
Yleislääketiede
Vastuuhenkilö
Anneli Milen, Juha Rannikko
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu Suomessa toimiville lääkäreille, etenkin infektiosairauksiin ja kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuville, ja kliinistä kokemusta omaaville 4.-6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena syventää osallistujien tietoa trooppisista taudeista ja matkailulääketieteestä ja näin parantaa heidän valmiuksiaan diagnosoida ja hoitaa trooppisia infektiotauteja Suomessa.

Sisältö

Kurssi koostuu 36 luentotunnista, jotka pidetään 12 keskiviikkoiltapäivänä klo 15.30-18.00 ajalla 18.1.- 5.4.2017. Aiheet ja esittäjät on valittu niin, että kurssi on kliinistä työtä tukeva ja keskittyy potilaiden matkan jälkeisiin ongelmiin ja maahanmuuttajien tauteihin. Luennoitsijoina on suomalaisia asiantuntijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Keskiviikkoisin 18.1. - 5.4.2017 klo 15.30-18.00
Helsinki, Haartman-instituuttiEtäluentopaikkakunnat (listaa päivitetään keskussairaaloiden osalta)
Kuopio: Medistudia, Yliopistonranta 1A ja Mediteknia, Yliopistonranta 1B (päiväkohtaiset Kuopion luentopaikat)
Oulu: OYS Lastenklinikan luentosali 12, sisäänkäynti A5 (25.1. luento OYS luentosalissa 4)
Tampere: Arvo - Auditorio F115 (Kaupin kampus, Lääkärinkatu 1). Poikkeus 8.2.2017 Arvo F211AB. Tenttitila Arvo - Auditorio F115.
Turku: Silmä- ja korvaklinikan luentosali (U-sairaala, 12. krs, TYKS)

Mahdollisuus osallistua etäluentotekniikalla myös muualla Suomessa. Kurssi järjestetään samanaikaisena etäluentosarjana Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa ja joissakin keskussairaaloissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Perusopiskelijoille kurssi (75% läsnäolovelvoite) ja hyväksytty kirjallinen loppukoe vastaavat 4 opintopistettä. Kirjallinen loppukoe on 26.4.2017 ja uusinnat 24.5.2017 ja 6.9.2017 (kaikki tentit klo 15.30-17.30).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppi- ja tenttimateriaalina on kurssilla jaettava materiaali ja kirja: Lecture Notes: Tropical Medicine, 7th Edition, eds. Nick Beeching, Geoff Gill, Wiley-Blackwell, 2014.

  Kurssin luennoista otetut kuvatallenteet pyritään saamaan nähtäville kahden viikon ajaksi siten, että linkkien osoitteet tulevat näkyviin vain kurssin suojatuille sivuille. Yhden poissaolokerran voi korvata katsomalla poissaolokerran nauhoitteen ja tekemällä siitä kirjallisen oppimispäiväkirjan, joka palautetaan kurssin Moodle-sivuille.

  Luentoja koskeva kirjallisuus ja luentomonisteet jaetaan vain sähköisenä. Materiaalin jako tapahtuu Turun yliopiston Moodle-alustalta. Moodle-alustalle voi kirjautua HAKA-tunnistautumisen kautta suomalaisten yliopistojen tai THL:n käyttäjätunnusten avulla. Niille kurssilaisille, joilla ei tällaisia tunnuksia ole, tehdään erillistunnukset. Ohjeet Moodleen kirjautumisesta lähetetään kaikille ilmoittautuneille noin viikko ennen kurssin alkua. Materiaalin jakoa koskeviin kysymyksiin vastaa Sari Kuitunen, sari.kuitunen@utu.fi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Valinnaiset opinnot (Lääketiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta