x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LII51 Liikuntalääketiede 3 op
Vastuutaho
Liikuntalääketiede
Vastuuhenkilö
Jari Parkkari
Edeltävät opinnot
Kurssille otetaan CIV syksyn opinnot suorittaneet ja kliinisessä vaiheessa opinnoissa olevia opiskelijoita

Osaamistavoitteet

Liikunta on hyvä lääke oikein käytettynä. Lääkkeillä, kuten myös liikunnalla, on omat haittavaikutuksensa ja vasta-aiheensa. Suurin riski yksilön terveydelle on kuitenkin liikunnallinen passiivisuus. Jakson tavoite on tutustuttaa opiskelijat muutamiin keskeisiin liikuntalääketieteen aihekokonaisuuksiin.

Sisältö

Luennot 18h ja kaksi ryhmätyötä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 15 t 0 t

Luennot ja kaksi ryhmätyötä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Ryhmätyöt  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KIRJALLISUUTTA ja muuta materiaalia:

 • Liikunta. Käypä Hoito-suositus. Duodecim 2016
 • Liikuntalääketiede: Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim). Duodecim, Helsinki 2013
 • Terveysliikunta: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Duodecim, Helsinki 2011
 • Tyypilliset urheiluvammat. Osat I ja II: Peltokallio P. Medipel, Vammala 2003
 • Liikuntaravitsemus: Ilander O, Borg P, Laaksonen M. VK-kustannus Oy 2014
 • UKK Instituutin terveysliikuntasuositukset luettavissa internetissä: http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset
 • McCrory et al. Consensus Statement on concussion in sport: The 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012. Br J Sports Med 47:250-258, 2013
 • Terve Urheilija sivusto ja sovellus
 • Voiman polku-sovellus

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Valinnaiset opinnot (Lääketiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta