x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA174 Kv-Tuutorointi 2 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
kv opetuskoordinaattori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LÄÄKA174 Kv-Tuutorointi 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Hän ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä. Hän osaa myös arvioida ja ottaa huomioon kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä. Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen kv-opiskelijoiden tarpeisiin nähden.

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä auttaa tutustuttamaan suomalaiseen kulttuuriin.

Kv-tuutori toimii kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu kv-tuutorikoulutukseen.

Koulutuksesssa käsitellään mm. kv-tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi kv-tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikkönsä opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin.

Kv-tuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Kv-tuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

- Kv-tuutorikoulutus; Osallistuminen opetukseen; englanniksi
- Kirjallinen raportti; Essee; englanniksi tai suomeksi

Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja kirjallinen raportti sekä palautekyselyyn vastaaminen.


Raportin ohjeellinen laajuus on kaksi sivua (ks. myös yliopiston ohjeet raportin laadintaan tuutoroinnin kotisivulta). Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op. Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kv-tuutoriopas ”Guide for International Tutors” ja opinto-opas. Kv-tuutoroinnin lisätiedot ja materiaalit: http://www.uta.fi/studies/wellbeing/international_tutoring.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Valinnaiset opinnot (Lääketiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta