x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1031 Histoteknologian ja valomikroskopian perusteet 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tavallisimpien mikroskopiamenetelmien ja digitaalisen kuva-analyysin perusteet, sekä osaa käyttää yleisimpiä mikroskopiaan liittyviä näytteenvalmistusmenetelmiä.

Sisältö

Valomikroskopian, fluoresenssimikroskopian sekä digitaalisen kuva-analyysin perusteet. Näytteenvalmistusmenetelmiä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Laboroinnin perusteet tai muu vastaava suoritus on edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta