x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2100 Biotekninen tuotekehitys 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Biotekninen tuotekehityskurssi perehdyttää bioalan tutkimukseen ja tuotekehitykseen (T&K) sekä teoriassa että käytännössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa bioalan liiketoimintaa sekä teoriassa että käytännönläheisesti. Opiskelija ymmärtää bioalan T&K toiminnassa tarvittavat keskeiset asiat: viranomaisvaatimukset, IPR suojaaminen ja sopimusten tekeminen, laadunhallintavaatimukset ja -keinot, yritysten arvon muodostusteoriat sekä projektijohtaminen. Opiskelija osaa soveltaa edellä kuvattuja työelämävalmiuksia kurssin ryhmätöissä.

Sisältö

Opintojakso koostuu sekä teoriaopinnoista että yritysvierailuista. Opintojaksolla tutustutaan biotekniseen tuotekehitykseen, tuotannon ohajukseen ja tuoteprofiilien suunnitteluun ja hallinnointiin sekä bioteknisten tuotteiden viranomaisvaatimuksiin. Yritysvierailuilla tutustutaan bioalan yritysten T&K-toimintaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositellaan suoritettavaksi kandivaiheen loppuvaiheessa (ei mielellään ensimmäisen vuoden opiskelijoille).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta