x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2056 Solubiologian työt 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
BTK2056 Solubiologian työt 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Solubiologian laboratoriotyökurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee solubiologisten tutkimusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen perusperiaatteet sekä ymmärtää tutkimustulosten tulkintaan liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa raportoida saamansa laboratoriotulokset tieteenalan käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin solubiologian menetelmiin, kuten solukasvun ja -syklin analysointiin ja solurakenteiden tutkimiseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 10 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Laboratoriotöihin osallistuminen on pakollista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Laboratoriotyöselostusten aritmeettinen keskiarvo.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla annettava materiaali.

Lisätietoja

Harjoitustöissä on läsnäolopakko. Työselostukset on palautettava viimeistään kaksi viikkoa laboratoriotöiden päättymisen jälkeen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta