x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1076 Tuutorivastaavana toimiminen 3 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
? ymmärtää vertaistuen merkityksen ja
? osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
? tuntee tutkinto-ohjelman rakenteen
? osaa suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa vertaistuen antajana
? tuntee oman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja tietää muut opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutorivastaava toimii opiskelijatuutoreiden vertaisohjaajana ja suunnittelee ja koordinoi tuutoritoimintaa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuutorivastaava osallistuu uusien opiskelijoiden alkuohjauksen suunnitteluun tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja opintopalveluiden kanssa.
Tuutorivastaava osallistuu tuutorivastaaville ja tuutoreille järjestettävään koulutukseen. Koulutuksissa käsitellään mm. tuutorin ja tuutorivastaavan rooleja sekä opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutorivastaava tutustuu itsenäisesti
? tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
? tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelmaan
? yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas, opetusohjelma
  • tuutoriopas, Guide for International Tutors
  • tuutoroinnin ja kv-tuutoroinnin verkkosivut
  • tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta