x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1099 Tieteellinen seminaarisarja 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Henna Mattila

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee alan uusimpia tutkimussuuntauksia, tunnistaa uusimman tiedon merkityksen biolääketieteen ja bioteknologian tutkimuksessa ja osaa arvioida kriittisesti julkaistua tietoa ja tiedon merkittävyyttä alalla.

Sisältö

Osallistuminen tiedekunnan järjestämiin tieteellisiin seminaareihin, joissa vierailevat luennoitsijat esitelmöivät. Väitöstilaisuudet hyväksytään myös seminaarisarjaan. Muista seminaareista on neuvoteltava etukäteen vastuuopettajan kanssa. Ajantasainen seminaariohjelma on kotisivulla: http://www.uta.fi/bmt/tohtoriohjelma/for_students/courses_and_seminars.html

Opetuskieli

englanti

Seminaarit ovat englanniksi, väitös voi olla suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen vähintään 10 seminaariin/väitöstilaisuuteen ja yksi essee jonkin seminaarin/väitöksen aiheesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaariesitykset ja väitöskirjat verkossa https://tampub.uta.fi/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta