x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1072 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opiskelija toimii kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
• osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
• tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
• osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.
Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
• oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
• ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin
Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta