x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK0001 Orientoivat opinnot - HOPS1 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Yliopisto-opiskeluun valmentava kurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja osaa käyttää HOPS-työkalua tutkintonsa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman kandidaatin tutkinnon osalta. Lisäksi opiskelija osaa rakentaa tutkinnon lyhyen ja pitkäntähtäimen tavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä päivä- ja viikkotasolla. Opiskelija tunnistaa omaa oppimistyyliään ja osaa valita itselleen ja opiskeltavaan aineeseen sopivia opiskelutekniikoita.

Kurssiin sisältyy pakollinen kirjaston järjestämä opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia TAY:n (Tertio) ja TTY:n kirjastoissa ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana akateemisia opiskelutaitoja.

Sisältö

Yliopisto-opiskelun perusasiat, oppiminen ja opiskelutekniikat, opintotukiasiat, tutkintorakenne, kansainvälinen vaihto, HOPSin teko, tutustuminen TTY:n opetukseen.

Kirjaston järjestämän opetuksen "Kirjasto tutuksi", sisältö: Yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Sisältää Kirjasto tutuksi -käynnin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta