x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA14 Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastollisissa menetelmissä tarvittavat matriisilaskennan perusoperaatiot sekä tärkeimmät laskennalliset menetelmät, joita opitaan soveltamaan tilastollista ohjelmistoa hyödyntäen.

Sisältö

Matriisilaskennan perusoperaatiot, satunnaislukujen generointi, cross-validation, Jackknife, Bootstrap, R-ohjelman käyttö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja loppukoe  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Kurssin oletuskieli on suomi. Lisätiedot julkaistaan opetusohjelmassa, ole tarvittaessa yhteydessä opettajaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Searle (1982), Matrix Algebra Useful for Statistics, Wiley.

Puntanen, S., Matriiseja tilastotieteilijälle. B47/MTF, Tampereen yliopisto 1998 tai uudempi.

Lisätietoja

Opintojakso on yhdistelmä vuosien 2012-2015 opetussuunnitelman jaksoista MTTTA3 ja MTTTA8. Päällekkäisyyksistä ja suorituksista on ohjeistettu tutkinto-ohjelman siirtymäohjeissa ja opintojaksojen vastaavuustaulukossa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta