x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS34 Seminaari (tko) 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIETS34 Seminaari (tko) 5 op

Yleiskuvaus

Seminaarin aihe voi vaihdella lukuvuosittain ja sen soveltuvuus eri maisteriopintoihin vahvistetaan vuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Seminaarin jälkeen opiskelija
- hallitsee seminaarissa käsitellyt erityiskysymykset
- osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Jonkin tietojenkäsittelyopin osa-alueen erityiskysymyksiä. Seminaarien aihepiirit ilmoitetaan opetusohjelmassa lukukausittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden tiedekunta