x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi mielellään matematiikan perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op

Osaamistavoitteet

Esitetään tietokonegrafiikan laajan alueen keskeiset menetelmät ja teoriaa. On tarkoitus saada melko syvällinen ymmärrys tietokonegrafiikan perusteista.

Sisältö

Opintojakso keskittyy moderniin kolmiulotteisten kuvien käsitteleyyn. Tarkastellaan kolmiulotteisten kohteiden esittämistä, mallintamista ja hahmontamista, kuva-avaruuksia, sävytystä, valon ja kohteen välisen vuorovaikutuksen mallintamista, kuvaustekniikoita, kuten tekstuurit, varjoalgoritmeja, globaaleja valaistusmalleja, laskostumisenestoa, värien käyttöä sekä animointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, viikkoharjoitukset ja kirjallinen tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Foley, van Dam, Feiner & Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley 1990
  2. Watt, A., 3D Computer Graphics. 2000.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta