x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMS13 Valinnaisten opintojen tutkielma 25 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Lähes kaikki syventävät opinnot.

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia johdonmukaisen ja täsmällisen tutkielman, joka käsittelee matematiikan teoriaa tai ongelmaa. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelija osaa etsiä tietoa ja käyttää tieteenalansa kirjallisuutta. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja soveltaa sitä tutkielman tekemisessä.

Sisältö

Tutkielma täsmällisesti rajatusta matemaattisesta aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  25 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 2.1.  Tutkielma / opinnäytetyö  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lähdekirjallisuus on pääosin selvillä. Suunnitelma työn etenemisestä, tavoitteista ja aikataulusta on tehty ohjaajan kanssa (ohjaussuunnitelmalomake).

Tutkielmaopinnot 2.2.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tämä on todettu ohjauksen yhteydessä. Tutkielman käsikirjoituksesta on kirjoitettu noin puolet.

Tutkielmaopinnot 2.3.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Työ on jätetty tarkistukseen ja se on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Kaikki osasuoritukset on tehty ja työ hyväksytty.

Tutkielma tehdään valitsemalla suoritusvaihtoehto 1 tai 2.

Tutkielman osasuorituksista (suoritusvaihtoehto 2) voidaan kirjata opintopisteitä. Työn ohjaaja hyväksyy osasuoritukset. Osasuoritusten kriteerejä voidaan tarvittaessa täsmentää tai tarkentaa ohjaajan harkinnan ja työn luonteen perusteella ohjaussuunnitelmalomakkeessa. Tutkielman lopullisesta arvioinnista ja hyväksynnästä päätetään tutkintomääräysten mukaisesti.

Syventävien opintojen opinnäytteet tarkistetaan syksystä 2015 alkaen plagiaatintunnistusjärjestelmällä ennen arviointia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osasuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, koko tutkielma arvosanalla 1-5.

Lisätietoja

Valinnaisiin opintoihin kuuluvan tutkielman tekijälle suositellaan osallistumista LaTeX-opetukseen, joka järjestetään matematiikan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Lisätiedot julkaistaan opetusohjelmassa.

Tutkielman tekeminen aloitetaan ottamalla yhteyttä matematiikan professoriin. Lisätiedot ja -ohjeet julkaistaan tutkinto-ohjelman opiskeluohjeissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta