x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOYY025 Liikuntatuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/LUO
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan opintopäällikkö

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijaliikuntayhdistys UtaSportin liikuntatuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Liikunta- eli sporttituutorina toimittuaan opiskelija
- osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa
- tuntee liikuntakulttuuria ja erityisesti korkeakoululiikuntaa
- aktivoi opiskelijoita harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävällä tavalla.
- osaa suunnitella ja järjestää liikuntatapahtuman.

Sisältö

Liikuntatuutori perehdytetään liikuntatuutorin rooliin ja tehtäviin, Tampereen korkeakoululiikuntaan sekä muihin Tampereen alueen liikuntamahdollisuuksiin.

Liikuntatuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu toimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Liikuntatuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja -perehdytyksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntatuutoriperehdytys   Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kirjallinen raportti  Essee  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen liikuntatuutoriperehdytykseen ja kirjallinen raportti. Ohjeet nettisivulla www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/valinnaiset-opinnot/luottamus-ja-vapaaehtoistoiminta-opintosuorituksena.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada UtaSport ry:ltä myös todistuksen liikuntatuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liikuntatuutorin opas ja liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas, molemmat osoitteessa http://www.uta.fi/opiskelu/opintoneuvonta/tuutorointi/tuutoreille/liikuntatuutorointi.html.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta