x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOYY024 Perehdyttäminen matematiikan alkeisiin 1–3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/LUO
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori/MTT

Yleiskuvaus

Matemaattisen tiedon, matematiikan luonteen ja sen oppimisen esittely yliopiston ulkopuolella (erilaisissa tapahtumissa, kouluissa, yrityksissä, järjestöissä tai kansalais- ja työväenopistoissa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan
-osaa esitellä matematiikan alkeita kohderyhmille erilaisissa ympäristöissä, kuten kouluissa, järjestöissä, yrityksissä, messuilla, museoissa tai kansalais- ja työväenopistoissa,
-pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan toiminnallista matematiikkaa koulussa, päiväkodeissa ja kerhoissa ym. sekä
-osaa opastaa matematiikan aktiiviseen käyttöön ja oppimiseen vuorovaikutuksessa erilaisten ryhmien kanssa.

Sisältö

Opiskelija
-esittelee matematiikan alkeita erilaisille kohderyhmille,
-perehdyttää matematiikan aktiiviseen käyttöön ja oppimiseen vuorovaikutuksessa erilaisten ryhmien kanssa sekä
-tekee kirjallisen raportin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Matematiikkaan perehdyttämistä em. tahoissa 12 h ja sen kirjallinen raportointi vastaavat 1 opintopistettä.

Opiskelijan on oltava ennalta yhteydessä jakson vastuuhenkilöön ja sovittava suorituksesta sekä sen soveltumisesta jakson suoritukseksi.

Lisätiedot, ks. opintojakson kotisivu oikealla olevasta tietolaatikosta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta