x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOYY021 Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/LUO
Vastuuhenkilö
Tiedekunta, koordinaattori Kirsi Tuominen, kirsi-marja.tuominen(at)uta.fi

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Tiedekunnan opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Vaatimuksena on, että vaihtojakso kuuluu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja että opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon informaatiotieteiden yksikössä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Sisältö

Opintojakso on mahdollinen Tampereen yliopiston opiskelijavaihtosopimusten kautta opiskelijavaihtoon lähteville luonnontieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yhden lukukauden (vähintään 3 kk) vaihto-opiskelusta voi saada 2 op. Lukuvuoden vaihto-opiskelusta voi saada 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Taking exchange studies abroad  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

Exchange studies in English or some other language

Matkakertomus  Essee 
suomeksi
englanniksi
Oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
englanniksi

Opiskelija suorittaa opintojakson

1) osallistumalla Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vähintään 3 kk:n vaihtojakso) ja
2) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen matkakertomuksen (vähintään 2 sivua, toimitetaan tiedekunnan toimistoon ja kansainvälisten asioiden toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
3) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan (vähintään 2 sivua, toimitetaan tiedekunnan toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
4) toimittamalla tiedekunnan toimistoon todistuksen ulkomailla opiskelusta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Matkakertomuksen laadintaohjeet löytyvät yliopiston sivulta
http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/matkakertomukset/matkakertomuksen_ohjeet.html.

Erillisessä oppimispäiväkirjassa tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esim.
- oman tutkinto-ohjelman opintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämätaitojen ja työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta