x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA12 Lukualueet 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MTTMA12 Lukualueet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää lukujoukkojen konstruktioiden perusideat ja osaa vertailla kirjallisuudessa esitettyjä erilaisia konstruktioita. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa kokonais-, rationaali- ja reaalilukujen konstruoinnissa tarvittavia aputuloksia ja osaa soveltaa niitä myös uusien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

Kertausta ekvivalenssirelaatiosta. Lyhyt katsaus reaalilukuihin. Kokonais-, rationaali- ja reaalilukujen konstruointi lähtien luonnollisista luvuista. Reaaliluvun desimaaliesitys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hamilton, A.G., Numbers,sets, and axioms.

Enderton, Herbert B., Elements of set theory.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta