x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA7 Differenssiyhtälöt 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MTTMA7 Differenssiyhtälöt 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa differenssilaskennan peruslaskutekniikan, todistusmenetelmät ja yleisen ajattelutavan. Hän osaa tulkita differenssilaskennan differentiaali- ja integraalilaskennan diskreettinä vastineena ja osaa soveltaa sitä differenssiyhtälöiden ratkaisemisessa. Hän ymmärtää lineaarialgebran ja algebran merkityksen differenssiyhtälöissä. Hän pystyy arvioimaan ratkaisun suuruusluokkaa asymptoottisen analyysin keinoilla. Hän tunnistaa differenssiyhtälöiden ja algoritmien analyysin yhteyksiä, erityisesti "hajota ja hallitse" -menetelmän kautta.

Sisältö

Differenssilaskentaa (differenssi, antidifferenssi, summa, kertomapolynomi), differenssiyhtälöt, erityisesti lineaariset differenssiyhtälöt, muodollisten potenssisarjojen rengas, asymptoottinen analyysi (esimerkiksi O-symboli), "hajota ja hallitse" -tekniikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla on luentomoniste. Oheislukemistona suositellaan mm. teoksia

Mickens, R. E., Difference equations.

Spiegel, M. R., Finite differences and difference equations.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta