x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Saila Ovaska
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Käyttöliittymien perusteet -kurssilla edetään graafisten käyttöliittymien yksityiskohtien käsittelyssä, ja se on jatkoa kurssille Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan, joka suositellaan suoritettavaksi ennen käyttöliittymien perusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa
- osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä
- tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja
- tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä
- tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa

Sisältö

Kurssin pääpaino on graafisten käyttöliittymien eri osa-alueissa, joista käydään läpi ikkunointi ja erilaiset keskustelutavat ja -tyylit (lomakkeet ja dialogit, valikot, hyperteksti, suorakäsittely, elekomennot, komentokieli, älykkäät agentit) suunnitteluohjeineen eri päätelaitteilla ja käyttökonteksteissa. Lähdemateriaalina käytetään ajantasaisia järjestelmäkohtaisia tyylioppaita ja suunnittelumalleja sekä tutkimusartikkeleita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta