x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Heikki Hyyrö
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1B
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Ohjelmoinnin tekniikka koostuu kahdesta erillisestä 5 op laajuisesta kurssista, joista ensimmäisessä opetellaan C- ja jälkimmäisessä C++-ohjelmointikieltä. Kurssit on mahdollista suorittaa toisistaan riippumattomasti, mutta suositeltavin tapa on suorittaa C- ja C++-kurssit peräkkäin.

Kurssit ovat luonteeltaan ohjelmointaitoa syventäviä ja siten todennäköisesti vaativampia kuin ohjelmoinnin peruskurssit TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I ja TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II tai TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C-kielen perusteet (erityisesti muistinkäytön) ja osaa toteuttaa C-kielellä kohtalaisen laajoja modulaarisia ohjelmia.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. C-kielen perystietotyypit ja niiden esitys muistissa, osoittimet, funktiot, parametrien välitys, rekursio ja dynaaminen muistinhallinta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: aikaisintaan 2. vuoden syksy.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 


Viikkoharjoitukset ja Harjoitustyö ja Kirjallinen tentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkkokurssi  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta