x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet poistettu edeltävyyksistä 1.8.2017 alkaen.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia ja julkaista teknisesti laadukkaita www-sivustoja
- tietää millaisia vaatimuksia saavutettavuus, ylläpidettävyys ja skaalautuvuus asettavat sivustojen toteutukselle
- osaa hyödyntää HTML/CSS-kielten edistyneempiä piirteitä ja rajapintoja
- osaa toteuttaa dynaamisten sivustoja käyttäen ajanmukaisia selainohjelmointitekniikoita.

Sisältö

Kurssilla käsitellään www-sivujen suunnittelua ja toteutusta selainpuolen näkökulmasta (front end web design). Ennakkotietoja verkkojulkaisemisesta ei edellytetä. Kurssilla käsitellään verkkosivujen toteutus (HTML/CSS) käyttäen ajanmukaisia työkaluja. Lisäksi kurssilla tutustutaan alustavasti DOM-malliin ja JavaScriptiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset paikalla/verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

(luennot, harjoitukset, tentti, harjoitustyö)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta