x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op
TAI
ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op

Yleiskuvaus

Kandidaatintutkintoa varten kirjoitettava opinnäytetyö. Ohjattu pienehkö tieteellinen tutkielma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tuottaa suppeahkon tutkimusraportin jossa raportoi tutkimustulokset ja vertaa niitä aikaisempaan tietämykseen
- osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
- osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman ohjatusti valitsemastaan aihepiiristä
- erottaa tieteellisen julkaisun muista julkaisuista, ja tuntee alan keskeisiä julkaisufoorumeita
- osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
- osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden
- opiskelija ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Vapaasti valittavissa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineen piiristä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kandidaattitutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta