x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Kati Iltanen
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät riippuvat valitusta erikoisalueesta.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut erityisosaamista joltakin tiedonhallinnan osa-alueelta.

Sisältö

Mahdollisia aihepiirejä ovat mm. tietokantojen määrittely ja käsittely eri paradigmojen perusteella, tietokantojen toteutus, tiedonhallinnan erikoissovellukset (esim. OLAP, XML, jne.), tiedonhallintaohjelmistot, käsitteellinen mallintaminen, ontologiat, käsitekaaviokielet

Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi, englanti

Sovittu kirjallisuus, keskusteluohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta