x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MTTMS10 Master's thesis 25–40 ECTS
Organised by
Degree Programme in Mathematics and Statistics
Corresponding course units in the curriculum
School of Information Sciences
Curricula 2015 – 2017
MTTMS10 Master's thesis 25–40 ECTS

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
practice essay  Essay 
In Finnish
In English
Thesis / dissertation  40 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Maturity test  Written exam 
In Finnish
In English
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
practice essay or method studies  Essay 
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 
In English
Evaluation 
Pass/fail. 
Thesis / dissertation  25 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Maturity test  Written exam 
In Finnish
In English
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Thesis studies 3.1.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lähdekirjallisuus on pääosin selvillä. Suunnitelma työn etenemisestä, tavoitteista ja aikataulusta on tehty ohjaajan kanssa (ohjaussuunnitelmalomake). Harjoitusaine on suoritettu hyväksytysti.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis topic has been formed into a meaningful whole, and most of the source literature has been determined. A plan on the progress, objectives and schedule of the work has been drawn up with the supervisor (supervision plan form). An essay in the major subject has been completed and approved.

Thesis studies 3.2.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tutkielma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tämä on todettu ohjauksen yhteydessä. Lähdekirjallisuus on selvillä ja käsikirjoituksesta on kirjoitettu noin puolet.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis has progressed according to plan, which has been noted during supervision. The source literature has been determined, and approximately one half of the manuscript has been written.

Thesis studies 3.3.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tutkielman käsikirjoitus on valmis viimeistelyä varten.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis manuscript is ready to be finished.

Thesis studies 3.4.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Työ on jätetty tarkistukseen, vaadittu kypsyysnäyte on suoritettu ja työ on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Kaikki osasuoritukset on tehty ja työ hyväksytty.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis has been submitted for review, the maturity test has been completed and the thesis has been checked with the plagiarism detection system. All components have been completed and the work has been approved.

Option 4
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Thesis studies 4.1.  Thesis / dissertation  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lähdekirjallisuus on pääosin selvillä. Suunnitelma työn etenemisestä, tavoitteista ja aikataulusta on tehty ohjaajan kanssa (ohjaussuunnitelmalomake). Harjoitusaine on suoritettu hyväksytysti.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis topic has been formed into a meaningful whole, and most of the source literature has been determined. A plan on the progress, objectives and schedule of the work has been drawn up with the supervisor (supervision plan form). An essay in the major subject has been completed and approved.

Thesis studies 4.2.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tutkielma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tämä on todettu ohjauksen yhteydessä. Tutkielman käsikirjoituksesta on kirjoitettu noin puolet.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis has progressed according to plan, which has been noted during supervision. The source literature has been determined, and approximately one half of the manuscript has been written.

Thesis studies 4.3.  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Työ on jätetty tarkistukseen, vaadittu kypsyyskoe on suoritettu ja työ on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Kaikki osasuoritukset on tehty ja työ hyväksytty.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

The thesis has been submitted for review, the maturity test has been completed and the thesis has been checked with the plagiarism detection system. All components have been completed and the work has been approved.

-Option 1 or 3: Specializations in Mathematics and in Mathematics of Computing.
-Option 2 or 4: Specialization in Teacher education
-Option 2 or 4 without practice essay or maturity test: Advanced Studies in Mathematics for other degree programmes

The originality of thesis will be checked before evaluation using the plagiarism detection system.

The supervisor approves the components (options 2 and 4 in Modes of study). The completion criteria for components can be specified or described in more detail, if necessary, based on the supervisor’s decision and the structure and the form of the thesis (supervision plan form). Evaluation and approval is decided in accordance with the regulations on degrees.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Natural Sciences
Faculty of Natural Sciences
Faculty of Natural Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Faculty of Natural Sciences