x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA10 Sekamallit 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MTTTA10 Sekamallit 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kuvailla sekamallien käyttökohteita ja osaa selittää sekamalleihin liittyvää estimointiteoriaa. Opiskelija osaa soveltaa aineistojen analysoimiseen sekamalleja ja käyttää sopivaa tilastollista ohjelmistoa mallintamiseen.

Sisältö

Lineaarinen sekamalli, yleistetty lineaarinen sekamalli, toistomittausaineistot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja loppukoe  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia

Demidenko, E. (2004). Mixed models: theory and applications. Wiley.

Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., Wave, J. H. (2004). Applied longitudinal analysis. Wiley.

McCulloch, C. E., Searle, S. R. (2001). Generalized linear and mixed models. Wiley.

Pinheiro, J. C., Bates, D. M. (2000). Mixed-effects models in S and S-PLUS. Springer.

Searle, S. R., Casella, G., McCulloch, C. E. (1992). Variance components. Wiley.

Verbeke, G., Molenberghs, G. (1997). Linear mixed models in practice. Springer .

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta