x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot 5–25 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Laajentaa aineopinnoissa hankittua osaamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää useita 5 op:n laajuisia vaihtoehtoja syventää jonkin aineopintojen erikoisalan tietämystä kirjatentti-, essee- tai lukupiirisuorituksella. Sama sisältö voidaan usein opiskella vaihtoehtoisilla tavoila. Katso tarkemmat sisältökuvaukset ja suoritusvaatimukset ao. kurssisivulta.

Tarjolla olevat kirjapaketit:

a) Tiedonhallinnan essee/lukupiiri
b) Tietokäytännöt
c) Tiedonhaun kirjatentti I
d) Informaatiolukutaito ja sen opetus
e) Medialukutaito
f) Pelilukutaito
g) Digitaalinen- ja koodin lukutaito
h) Pelien historiat
i) Internetin historiat
j) Johdatus pelitutkimukseen
k) Johdatus internet-tutkimukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuuden suorittajat suorittavat kohdat: 

a) Organisaatioiden tiedonhallinnan essee/lukupiiri

b) Tietokäytännöt

c) Tiedonhaun kirjatentti I

d) Informaatiolukutaito ja sen opetus

e) Medialukutaito

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus  Essee 
suomeksi

Kirjapakettien suoritustavat vaihtelevat. Katso tarkemmat ohjeet kurssisivulta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a) Organisaatioiden tiedonhallinnan essee/lukupiiri
- Hinton, Understanding context: Environment, language, and information architecture. O'Reilly 2015.
sekä kaksi seuraavista:
- Smiraglia, The elements of knowledge organization. Springer 2014 
- Peters, Folksonomies: indexing and retrieval in Web 2.0. Walter de Gruyter. 2009, TAI Smith, Tagging: people-powered metadata for the social web. New Riders. 2008.
- Morville, Intertwingled: information changes everything. Semantic Studios, 2014.

b) Tietokäytännöt
- Kuhlthau, Seeking meaning. 2nd ed. Libraries Unlimited. 2004.
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta

c) Tiedonhaun kirjatentti I
- Interactive information seeking, behaviour and retrieval. Toim. Ian Ruthven ja Diane Kelly. Facet Publishing, London, 2011. Saatavana myös e-kirjana.

d) Informaatiolukutaito ja sen opetus
- Ropo, Heinström & Sormunen, Tavoitteena itsenäinen oppija. TUP 2015.
- Harada & Yoshina, Assessing for Learning : Librarians and Teachers As Partners. Libraries Unlimited. 2010 (TAMCAT e-kirja).
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta.

e) Medialukutaito
- Lankshear, C. & Knobel, M. (2011): New Literacies
- Ito, M et al. (2013): Hanging Out, Messing Around and Geeking Out
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta

f) Pelilukutaito
- Zagal, J. (2010): Ludoliteracy
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta

g) Digitaalinen- ja koodin lukutaito
- Manovich, L. (2013): Software Takes Command
- Rushkoff, D. (2010): Program or be Programmed
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta

h) Pelien historiat
- Donovan, Replay: The History of Video Games. 2010
- Parlett, Oxford History of Board Games. 1999

i) Internetin historiat
- Winston, Media Technology and Society: A History From the Telegraph to the Internet. 1998.
- Hafner, Where Wizards Stay Up Late. The Origins of the Internet. 1998.

j) Johdatus pelitutkimukseen
- Huizinga: Homo ludens (sivut 1-27) JA Caillois: Man, Play and Games JA Goffman: Encounters (sivut 7-81)
- Mäyrä: An Introduction to Game Studies TAI Heide-Smith, Egenfeldt-Nielsen & Tosca: Understanding Video Games: The Essential Introduction

k) Johdatus internet-tutkimukseen
kaksi seuraavista:
- van Dijck, J. (2013): Culture of Connectivity
- Coleman, G. (2012): Coding Freedom
- Benkler, Y. (2007): The Wealth of Networks

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta