x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA9 Game Project 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
ITIA9 Game Project 10 op

Yleiskuvaus

This study module introduces students to the nature of game design methods and processes. The study module presents skills and practices needed in understanding game development and games as designed artefacts.

Osaamistavoitteet

After completing the study module, the student is able to:
- understand the game industry ecosystem and outline the special issues in game development
- identify different forms and practices in commercial and non-commercial game development
- understand the importance of iteration for game development
- generate, concretize, transform, develop, test and document game ideas in a short time period
- act as part of production team and understand different production roles
- understand the role and relevance of creativity and ideas for game development
- identify and apply the basics elements of usability, playability and user experience within the context of game development
- to use models, tools and methods for design and evaluation in game development

Sisältö

Game industry ecosystem; game production roles; game design goals and practices; game genres and design conventions; games as systems; game experience; innovation and creativity in game design; game ideation; game ideation methods and the role of ideas for the production; conceptualization techniques for games; iteration in game development; prototyping; game testing; evaluation methods; usability and playability in games; usability and playability heuristics in games; documentation in game design process.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Lectures, exercises, written exam

Opintojakson kirjalliset tehtävät on mahdollista suorittaa myös suomen kielellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Literature:
- Fullerton, T. (2014) Game Design Workshop. 3rd Edition. Morgan & Kaufmann.
- Anthropy, A. & Clark, N. (2014) A Game Design Vocabulary. Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design.
- A Selection of Articles

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta