x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TLO32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteena opiskelijalle on, että hän kurssin lopussa: 1.) ymmärtää informaatioteknologian strateginen käyttö liiketoiminnassa koko yrityksen tasolla, 2.) ymmärtää tietohallintopalveluiden sisäisen hallinnon tietohallintojohtajan näkökulmasta sekä 3.) kykenee tarkastelemaan erilaisia strategioita ja taktiikoita toiminnan johtamiseen. Kurssin jälkeinen osaamisen ja ymmärtäminen tarkemmin jaoteltuna; katso opintojakson sisältö ja ydinaineanalyysi.

Sisältö

Ks. TTY:n opinto-opas http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-32201.html

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opiskeluoikeutta opintojaksoille haetaan ensisijaisesti ristiinopiskelupalvelun kautta. Haku tapahtuu JOOPAS-järjestelmän kautta vain, jos jakso ei ole ristiinopiskelutarjottimella. Opiskeluoikeuden saamisen jälkeen aktivoi TTY:n tunnukset ja ilmoittaudu jaksolle POP-portaalissa.

Lisätietoja opiskeluoikeuden hakemisesta Kirsi Tuomiselta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Luonnontieteiden tiedekunta