x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA5 Vaihtuva-alainen kurssi 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä erityisistä syistä (esim. aivovamma, suusyöpä, oppimisvaikeudet) johtuvien puheen, kielen ja viestinnän häiriöiden syntymekanismeja ja ilmenemismuotoja sekä näiden häiriöiden diagnostiikan ja kuntoutuksen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida häiriöiden vaikutuksen henkilön ja hänen läheistensä psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä terveydentilaan.

Sisältö

Vuosittain vaihtuvia kursseja lasten puheen ja kielenkehityksen sekä aikuisten puhe- ja kielihäiriöiden erityiskysymyksistä; esimerkiksi kaksi- ja monikielisyys, pään alueen rakenteelliset ja toiminnalliset ongelmat, luki-häiriöt ja muut oppimisvaikeudet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta