x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA3 Äänen häiriöt 4 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LOGA3 Äänen häiriöt 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä on normaali äänenkäyttö, mistä äänihäiriöt johtuvat sekä miten ne ilmenevät ja kehittyvät. Opiskelija osaa määritellä ja kuvata äänihäiriöiden diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa havainnoida hengitystään ja äänentuottoaan ja nimetä havaintonsa logopedisin käsittein. Opiskelija tunnistaa häiriöiden vaikutuksen henkilön ja hänen läheistensä psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä terveydentilaan ja osaa soveltaa tätä tietoa kliinisissä opinnoissa.

Sisältö

-Äänihäiriöiden syyt, logopediset arviointimenetelmät ja ääniterapiamenetelmät.
-Äänen analyysi

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Andrews, M. L. & Summers, A. C. 2002. Voice treatment for children and adolescents. 2. painos. San Diego, CA: Singular/Thomson, cop.

Behrman, A. & Haskell, J. 2008. Exercises for voice therapy. San Diego, CA: Plural Publishing.

Sala, E., Sihvo, M. & Laine, A. 2003. Ääniergonomia. Toimiva ääni työvälineenä. Helsinki: Työterveyslaitos.

Stemple, J., Glaze, L. & Gerdeman Klabe, B. 2000. Clinical voice pathology theory and management. 3. painos. San Diego, CA: Singular.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta