x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee interpersonaalisen viestinnän keskeiset teoriat ja eri kontekstien erityispiirteet sekä ymmärtää, miten vuorovaikutusosaaminen ilmenee ja vaikuttaa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa analysoida erilaisia interpersonaalisen viestinnän tilanteita ja suhteita soveltamalla alan teorioita sekä kehittää omaa osaamistaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.

Sisältö

Interpersonaalisen viestinnän teoriat, kontekstit, analyysimallit ja vuorovaikutusosaaminen. Interpersonaalisen viestinnän analyysitehtävät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luento-opetuksen lisäksi kurssilla perehdytään osin kirjaan Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives. Sage, 2008.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives. Sage, 2008.

Opintojakson voi suorittaa myös oppimistehtävinä verkossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa suoritettavien oppimistehtävien kirjallisuus:

Baxter & Braithwaite (Eds.). Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives. Sage, 2008.

Trenholm & Jensen. Interpersonal communication, 7. painos. Oxford University Press, 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta