x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tietää, miten nuorisokysymystä on jäsennetty niin nuorisotutkimuksessa, nuorisotyössä, nuorisokasvatuksessa kuin nuorisopolitiikassa ja millaisia kehityskulkuja näissä keskusteluissa on ollut. Hän tuntee teoriaperinteissä käytetyn keskeisen käsitteistön ja osaa jäsentää näiden keskustelujen välisiä yhteyksiä, jännitteitä ja aukkoja.

Sisältö

Jaksolla esitellään keskeistä nuorisokysymystä käsittelevien lähestymistapojen - nuorisotutkimuksen, nuorisotyön, nuorisokasvatuksen sekä nuorisopolitiikan – teoriahistoriaa analysoiden sitä, miten ne ovat konstruoineet nuorisokysymystä eri aikoina. Jaksolla jäsennetään myös näiden lähestymistapojen välisiä suhteita ja vuorovaikutusta eri aikoina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Coté, James 2014. Youth Studies: Fundamental Issues and Debates.  Palgrave Macmillan.

2. Fusco, Dana (Ed.) 2012. Advancing Youth Work. Current Trends, Critical Questions. Routledge.

3. Mills, Sarah & Kraft, Peter (Eds.) 2014. Informal Education, Childhood and Youth – Geographies, Histories, Practices. Palgrave MacMillan.

4. Hanh-Bleibtreu, Marina & Molgat, Marc (Eds.) 2012 Youth Policy in a Changing World. From Theory to Practice. Obdalen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta