x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkintoon sisältyvät menetelmäopinnot tulee olla suoritettuna ennen syventävien menetelmä- ja tutkielmaopintojen aloittamista. Kandidaatintutkielman osalta työ on oltava jätettynä tarkastusprosessiin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään osaamista eriytyvien teemojen kautta. Teemat sisältävät vaihtelevasti eri painotuksia erilaisista analyysimenetelmistä, lähestymistavoista ja aineistonhankinnan menetelmistä. Teemat ovat osin vuosittain vaihtelevia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 81 t 0 t

KASSM3-jakso suoritetaan lukuvuodesta 2016-2017 alkaen metodologisena esseenä pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus rakentuu moduulikohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta