x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOE1.1 Children as Researchers in Their Environment 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2015 – 2017

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 8 h 0 h
Tutorials 35 h 0 h
Independent work 90 h 0 h
Exam 2 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Ympäristökasvatus  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki: WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala E. & Turja L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3-38 ja 179-218.

Nihti-Parikka, M. 2011. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. Lasten Keskus.

Varhaiskasvatuksen OPS

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tentti tai harjoitustyö.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Käsityö   Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, 56 – 65. Saatavana myös verkkojulkaisuna.

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma (käsityön osuus, erit. 1-2 lk)

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Evaluation 
Pass/fail. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuskokonaisuuden suunnitelma sekä käsityötuote tai teos.

Matematiikka  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Faculty of Education
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Faculty of Education