x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASVAPAA Voluntary work 1–3 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Common Core Studes / EDU

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Project / practical work 
In Finnish
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön  Participation in course work 
In Finnish
Kirjallinen raportti  Essay 
In Finnish
Further information 

Vapaamuotoiseen, 2-4 sivuiseen raporttiin kirjataan
- kuvaus vapaaehtoistyöpaikasta ja työtehtävistä, työn kesto ja siihen käytetty aika
- miten omat opinnot kytkeytyivät vapaaehtoistyöhön ja miten työ niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. työhön
- opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen: missä koet onnistuneesi, missä voisit vielä kehittyä, reflektio omasta oppimisesta työympäristössä.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Education