x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSA1 Aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee konkreettisesti aikuis- tai ammattikasvatuksen asiantuntemusalueita (opetus, koulutus, suunnittelu, hallinto tms.)
- perehtyy asiantuntijaksi kehittymisen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimuksiin
- pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuuden haasteita maisteriohjelman tarjoamien käsitteiden ja teorioiden avulla
- osaa tuottaa realistisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen

Sisältö

Opiskelijat saavat tietoa aikuis- ja ammattikasvatuksen keskeisistä asiantuntijuuden kentistä sekä asiantuntijuuden ja asiantuntijaksi kasvun teorioista ja tutkimuksesta. Opiskelijat etsivät omatoimisesti yksin tai ryhmissä aikuis- tai ammattikasvatuksen asiantuntijoiden toiminnalle ominaisen tapauksen (esim. organisaatio, toimijaryhmä, toimintamekanismi). Tapaus voi liittyä myös yksikössä tehtävään aikuis- ja ammattikasvatuksen tutkimukseen. Opettaja, opiskelijat ja tapauksen edustajat sopivat kehittämiskohteesta ja yhteistyötavoista (kehittämistehtävän määrittely).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 80 t 31 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen työskentely verkossa ja ryhmässä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kehittämistehtävään liittyviä tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuudesta.

Lisätietoja

Jakso tukee yksikön opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sidosryhmien integroimista niiden kehittämiseen ja arviointiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta