x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
? tuntee korkeakoulutukseen ja kansainvälistymiseen kohdistuvat muutostrendit ja niiden lähtökohdat globaalissa toimintaympäristössä
? ymmärtää, mitä kansainvälistymistä koskevat muutokset ovat merkinneet opiskelijan ja opettajan asemalle, opetustyölle, opetussuunnitelmille ja korkeakoulutuksen instituutioille erityisesti suomalaisessa korkeakoulutuksessa mutta myös vertaillen eri maanosien tilanteeseen
? perehtyy korkeakoulututkimukseen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja toimintamuotoihin

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään korkeakoulutukseen, korkeakoulututkimukseen ja kansainvälistymiseen eri näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat esim. globalisaatio ja kansainvälinen liikkuvuus, koulutuspolitiikka ja institutionaaliset kulttuurit, kansainväliset ohjelmat ja opetussuunnitelmat sekä erityisesti näiden toimijatahot, kuten opettajat ja opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Book exam in English for international students

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Seminaarissa perehdytään korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvään toimintamuotoon/ajankohtaisteemaan, ja tehdään kirjallinen raportti.
Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus suoritetaan tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jones, E. & Brown, S., Internationalising Higher Education. Routledge. 2007.

Ryan, J. Cross-cultural Teaching and Learning for Home and International Students. Routledge. 2013.

Streitwieser, B.  Internationalisation of Higher Education and Global Mobility. Symposium Books. 2014.

Tight, M. Researching Higher Education. 2nd Edition. McGraw-Hill. 2011. Chapters 4-11. (Available as e-book).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta