x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunnan ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat ymmärtävät yhteiskuntien monikulttuuristumisen seuraukset koulutuspoliittiselle päätöksenteolle ja koulutuksen toteuttamiselle.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutukselle tuomia haasteita suomalaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Tutustumalla erilaisiin koulutuspoliittisiin malleihin luodaan yleiskuva kansainvälistyvään ja monimuotoistuvaan koulutuksen kenttään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Multicultural Study Programme in Education: book exam in English for international students.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Vaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen, essee ja suullinen esitys.

Vaihtoehto 2: kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Kuulusteluajankohdat ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Book exam for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pitkänen, P. & Kalekin-Fishman, D. & Verma, G. (eds.) 2002. Education and Immigration: Settlement Policies and Current Challenges. RoutledgeFalmer.

Räsänen, R. & San, J. (eds.) 2005. Conditions for Intercultural Learning and Co-operation. FERA.

Jokikokko, K. 2010. Teachers' intercultural learning and competrence. Acta Universitatis Ouluensis (114). http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263705/isbn9789514263705.pdf (Luettu 18.2.2015.)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta