x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY1 Politics and Governance in Education 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

After completing the course the student will
- understand new mechanisms of educational governance
- master the concepts that are central to and help to understand new education policy
- develop capacity for research in education policy and comparative education

Sisältö

The purpose of the course is to examine the mechanisms of governance in education in the contemporary international society. We will focus on the change from the so-called traditional administration of education that relied on direct and top-down management confined to the national context, to decentralized, horizontal, increasingly transnational and networked forms. The students will learn about the diversity of actors, including intergovernmental and non-governmental organisations, and governance mechanisms that are implicated in the contemporary governance practices. The latter include accountability and evaluation, comparison, mediatization, public-private partnerships, contractualism, and others. The students will be expected to think critically about how new forms of governance intertwine with old forms, how they re-shape the relationships between those who govern and those who are governed, and about the resistances and power struggles that occur in this context.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures in English  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Vaihtoehto 2: esseen kirjoittaminen oheiskirjallisuutta käyttäen. Ohjeet opintojakson vastuuopettajalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Apple, M. W., Ball S. J. & Gandin, L. A. (toim.) Routledge international handbook of the sociology of education. London: Routledge. 2009. (Verkkoaineisto).

Ball, S. J. Global education inc. : new policy networks and the neo-liberal imaginary.London: Routledge. 2012.

Fenwick, T., Mangez E. & Ozga, J. (toim.) Governing knowledge : comparison, knowledge-based technologies and expertise in the regulation of education. Routledge. 2014. (Verkkoaineisto).

Ozga, J., Dahler-Larsen, P., Segerholm, C. & Simola H. (toim.) Fabricating Quality in Education: Data and Governance in Europe. London: Routledge. 2011. (Verkkoaineisto)

Kallo, J. & Rinne, R. (toim.), Supranational Regimes and National Education Policies ? Encountering Challenge. Suomen kasvatustieteellinen seura. 2006.

Rautalin, M. Domestication of international comparisons: the role of the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) in Finnish education policy. Tampere: Tampere University Press. 2013. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-9278-5

Robertson, S.L., Mundy, K., Verger A. & Menashy, F. Public Private Partnerships in Education. New Actors and Modes of Governance in a Globalizing World. Edward Elgar. 2012.

Steiner-Khamsi, G. (ed.), The global politics of educational borrowing and lending. Teachers College Press. 2004

Verger, A., Novelli M. & Altinyelken, H.K. (toim.) Global education policy and international development: new agendas, issues, and policies. New York: Bloomsbury Academic. 2012. (Verkkoaineisto)Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta