x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSA3 Education, Work and Culture 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

After the course the student will
- understand anthropological, cultural and ethical underpinnings of concepts such as work, occupation, industry and economy in relation to (different forms of) education
- be aware about the changing meanings of work and education in cultural evolution and in constitution of human-nonhuman relations
- be able to engage in cross-cultural discussion about the future of work and work-related education

Sisältö

Individual and group literature reviews accompanied by lectures; cross-cultural reflections on meanings of work and education, supported by relevant case studies from work-related educational praxis; development of position papers problematizing current pedagogical practices and suggesting alternatives from the perspective of planetary justice.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 84 t 31 t
Seminaari 20 t 0 t

Students are expected to organize into cross-cultural groups, which collaboratively plan the case study, visit the field and develop a summary for discussion

Opetuskieli

englanti

On demand Finnish students can submit their final assignments in Finnish. / Tarvittaessa suomalaiset opiskelijat voivat jättää kirjalliset suoritukset suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi

Individual readings, group case study and individual or group position paper, discussed in face to face meetings and in Moodle environment

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Selection of literature will be provided during the course.

Material collected through case studies.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta