x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHS8 Puheen ja äänen tutkimusharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on harjaantunut puheen ja äänen instrumentaalisessa analyysissä
- osaa käyttää keskeisiä tilastollisia menetelmiä aineiston analysoimisessa
- osaa laatia kirjallisen tutkimusraportin, abstrakti englanniksi

Sisältö

Ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely. Tutkimusaineiston tilastollinen käsittely ja kirjallisen raportin laatiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 135 t 0 t

Ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratoriotyöskentely ja kirjallinen raportti oman tutkimustyön pohjalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

Baken, R. & Orlikoff, R. 2000 (tai uudempi). Clinical measurement of speech and voice. Singular/Thomson Delmar. 2nd ed.
Tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta