x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää opetussuunnitelmateoreettista osaamistaan paneutumalla opetussuunnitelmien kansallisiin, kulttuurisiin, historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin
sekä eri opetussuunnitelmatraditioihin
- ymmärtää opetussuunnitelman (curriculum) merkityksen opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- osaa analysoida ja arvioida kriittisesti opetussuunnitelmatekstejä,
- tunnistaa opetussuunnitelmatraditioiden ja uusien koulutuspoliittisten virtausten vaikutuksia opetussuunnitelma-ajatteluun ja -käytäntöihin

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opetussuunnitelma-ajattelun historiallisia, teologisia, poliittisia, tieteellisiä ja taloudellisia kytkentöjä kansallisessa ja ylikansallisessa (globalisaation) yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Luentoja ja ohjattua seminaarityöskentelyä yht. 20 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Autio, T. 2006. Subjectivity, curriculum, and society. Lawrence Erlbaum Associates. (sovittavin osin)

Hau-fai Law, E. & Nieveen, N. (Eds.) 2010. Schools as Curriculum Agencies. Sense Publishers. (sovittavin osin)

Pinar, W. 2011. The Character of Curriculum Studies. Bildung, Currere and the Recurring Questions of the Subject. Palgrave, MacMillan.

Ropo, E. & Autio, T. (Eds.) 2009. International Conversations on Curriculum Studies. Sense Publishers. (sovittavin osin)

Westbury, I., Hopmann, S. & Riquarts, K. 2000. Teaching as a reflective practice: The German didaktik tradition. (sovittavin osin)

 

Muu opintojakson toteutuksen yhteydessä määriteltävä materiaali.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta