x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kansainvälistyvän informaatioyhteiskunnan ja oppimisympäristöajattelun muutoksia
- ymmärtää erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, niiden kehitystä ja taustalla olevia pedagogisia ratkaisuja
- hallitsee muuttuviin oppimisympäristöihin liittyviä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taitoja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppimisympäristöajatteluun sekä oppimisympäristöjen ja informaatioyhteiskunnan muutossuuntiin. Jaksolla tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön erilaisiin pedagogisiin malleihin ja ratkaisuihin, digitaaliseen mediaan oppimisen tukena, verkkoyhteisöihin ja ohjaukseen verkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Lukupiiri 0 t 120 t

Luento-opetus sekä tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja opintopiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen (luennot) ja kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marko Kuuskorpi. Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Turun yliopisto. 2012. Saatavilla verkossa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76724/vaitoskirja2012Kuuskorpi.pdf

Hannele Niemi, Jari Multisilta (toim.) Rajaton luokkahuone. PS-Kustannus. 2014. Saatavilla yliopiston kirjastossa painettuna ja e-kirjana.

Jean D.M. Underwood and Lee Farrington-Flint. Learning and the E-Generation. John Wiley & Sons. 2015. Saatavilla yliopiston kirjastossa e-kirjana.

Rupert Wegerif. Dialogic: Education for the Internet Age. Routledge. 2013. Saa­tavilla verkossa: http://www.rupertwegerif.name/uploads/4/3/2/7/43271253/deiaproofs24thoct12.pdf

Lisätietoja

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden lisäksi myös yliopistopedagogiikan opiskelijat voivat suorittaa opintojakson osallistumalla opetukseen. Lukuvuonna 2018-2019 myös Tampereen yliopiston matematiikan aineenopettajaopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kummalla suoritustavalla tahansa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta