KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kansainvälistyvän informaatioyhteiskunnan ja oppimisympäristöajattelun muutoksia
- ymmärtää erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, niiden kehitystä ja taustalla olevia pedagogisia ratkaisuja
- hallitsee muuttuviin oppimisympäristöihin liittyviä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taitoja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppimisympäristöajatteluun sekä oppimisympäristöjen ja informaatioyhteiskunnan muutossuuntiin. Jaksolla tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön erilaisiin pedagogisiin malleihin ja ratkaisuihin, digitaaliseen mediaan oppimisen tukena, verkkoyhteisöihin ja ohjaukseen verkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Lukupiiri 0 t 120 t

Luento-opetus sekä tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja opintopiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen (luennot) ja kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marko Kuuskorpi. Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Turun yliopisto. 2012. Saatavilla verkossa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76724/vaitoskirja2012Kuuskorpi.pdf

Hannele Niemi, Jari Multisilta (toim.) Rajaton luokkahuone. PS-Kustannus. 2014. Saatavilla yliopiston kirjastossa painettuna ja e-kirjana.

Jean D.M. Underwood and Lee Farrington-Flint. Learning and the E-Generation. John Wiley & Sons. 2015. Saatavilla yliopiston kirjastossa e-kirjana.

Rupert Wegerif. Dialogic: Education for the Internet Age. Routledge. 2013. Saa­tavilla verkossa: http://www.rupertwegerif.name/uploads/4/3/2/7/43271253/deiaproofs24thoct12.pdf

Lisätietoja

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden lisäksi myös yliopistopedagogiikan opiskelijat voivat suorittaa opintojakson osallistumalla opetukseen. Lukuvuonna 2018-2019 myös Tampereen yliopiston matematiikan aineenopettajaopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kummalla suoritustavalla tahansa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kasvatustieteiden tiedekunta