x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeiset opettajan ja kasvattajan työhön liittyvät kasvatuspsykologiset teoriat
- syventää ymmärrystään opetuksen ja oppimisen tutkimuksen keskeisestä käsitteistöstä ja ajankohtaisesta kansainvälisestä ja suomalaisesta tutkimuksesta
- osaa argumentoida kasvatuksellisia ilmiöitä kasvatuspsykologian teorioiden ja käsitteiden avulla

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen. Työskentely sisältää itsenäistä perehtymistä kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimusartikkeleihin, niiden keskeisten tulosten ja näkökulmien esittämisen, osallistumisen reflektoivaan keskusteluun sekä esseen kirjoittamisen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava artikkelikirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta