x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH4A Inklusiivinen koulu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KASLOH4A Inklusiivinen koulu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa argumentoida tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää koulutuspolitiikkaa
- arvioi kriittisesti toiseutta tuottavaa toimintaa kasvatusyhteisöissä
- tunnistaa osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuden kasvuaan
- ymmärtää vuorovaikutteisen yhteistyön sekä kollegiaalisen ja moniasiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin välttämättömyyden kasvatusyhteisöissä
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäitä ja kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään inklusiivisen kasvatuksen arvopohjaan ja monimuotoisiin tulkintoihin. Jaksolla tarkastellaan inklusiivista koulua niin ideologisena, yhteiskunnallisena kuin pedagogisena ilmiönä. Koulun toimintakäytänteitä arvioidaan yhdenvertaisuuden ja osallistavuuden näkökulmasta sekä etsitään vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja ja ratkaisuja oppilaiden kasvun ja oppimisen tukemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 117 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

- aktiivinen osallistuminen luennoille sekä seminaari- ja lukupiirityöskentelyyn
- itsenäisesti suunniteltu ja tutkivalla otteella toteutettu kenttätehtävä perusopetuksen tukirakenteiden toteuttamisesta
- osasuorituksia kokoava raportti ja itsearviointi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, seminaarit, kenttätehtävä ja raportointi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta