PEDAYOV1 Valinnainen kurssi 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
PEDAYOV1 Valinnainen kurssi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää teoreettista tietämystään akateemisen opetuksen jostakin osa-alueesta.

Sisältö

Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi kohdistuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson aikana henkilökohtaiset ja opintojaksokohtaiset tavoitteet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Valinnaisia opintoja (Opettajan pedagogiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden tiedekunta