x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA1.1 Johdatus kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskun nalliseen ja kulttuuriseen tutkimukseen 2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat
- tuntevat kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja pedagogisia lähtökohtia ja ulottuvuuksia
- ymmärtävät tutkimusyhteisöjen ja –ryhmien toimintaa
- laajentavat näkemystään kasvatustieteellisen tutkimuksen erilaisista tutkimussuuntauksista

Sisältö

Kasvatuksen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tutkimusotteet Tampereen yliopistossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentoihin liittyvät oheisartikkelit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta