x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää ja osaa analysoida organisaation työkulttuurisia ja johtajuuden käytäntöjä
- osaa toimia aktiivisena työyhteisön kehittäjänä
- tunnistaa ja osaa analysoida työn edellyttämää osaamista ja asiantuntijuutta
- opiskelijalla on näkemys siitä, millaisissa työnkonteksteissa varhaiskasvatuksen asiantuntija voi toimia

Sisältö

Jakson aikana opiskelijat perehtyvät varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Tällaisia tehtäväalueita ovat mm. varhaiskasvatuksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, tutkimus, varhaiskasvatus-organisaatioiden ohjaus, hallinto ja johtajuus. Opiskelija toimii aktiivisesti työyhteisön kehittämistyössä.

Toteutustavat

Ryhmä- ja yksilötapaamiset yht. 6 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Osallistuminen ryhmä- ja yksilötapaamisiin (6 t).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus.

Lisätietoja

Jakson suorittavat sellaiset varhaiskasvatuksen opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Myös sellainen opiskelija, jolla on oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin, mutta joka ei halua niitä suorittaa, voi valita tämän opintojakson. Opiskelija suorittaa joko tämän harjoittelun tai pedagogisen harjoittelun, mutta ei molempia jaksoja. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla ei voi korvata KASVARH-opintojaksoa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta