x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA4 Vertaileva kasvatustiede 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aineopintojen ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertailevan tutkimuksen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevien teorioiden kehittymiselle sekä koulutuspoliittiselle päätöksenteolle ja
- osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä kansainvälisessä perspektiivissä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen/koulutuksen ja yhteiskunnan välisten suhteiden sekä oppimistulosten kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Multicultural Study Programme in Education: Book exam in English for international students.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Lisätietoja 

The written work required at the course can be accomplished either in English or in Finnish.

Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
in English  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lectures in English  Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
The written work required at the course can be accomplished either in English or in Finnish.  Harjoitustyö(t) 
englanniksi

Vaihtoehto 1: Harjoitustyönä on kirjoitustehtävä (jossakin vertailevan kasvatustieteen tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin esittely ja arviointi).

Vaihtoehto 2: book exam (in english) for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto 1:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason, M. (eds.). 2014. Comparative Education Research, 2nd. edition. Springer (kappaleet 1, 4, 5, 7, 9 ja 15), saatavilla Tamcatista e-kirjana


Vaihtoehto 2:

As a part of Multicultural Study Programme in Education:

Bray, M., Adamson, B. & Mason. M. (eds.) 2014. Comparative Education Research. Approaches and Methods. Springer. 2nd edition. Chapters 1, 4, 5, 7, 9 & 15. (Please note that these chapter numbers apply only to the second edition of the book, which is available as a short loan or e-book at Tampere University Library – Tamcat. If you use the 1st edition, check out approx. similar contents.)

Phillips, D. & Schweisfurth, M. 2006/2007/2014. Comparative and International Education: An Introduction to Theory, Method and Practise. London: Continuum. 1st or 2nd edition.

Novoa, A. & Yariv-Mashal, T. 2003. Comparative Research in Education: A mode of governance or a historical journey? Comparative Education, 39(4), 423–438 (Access via Tampere University Library – Andor search). Published also in World Yearbook of Education 2014, Taylor & Francis

Jones, Phillip W. 2007. Education and the World Order. Comparative Education 43(3), 325–337. (Access via Tampere University Library – Andor search).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta